Om voksenopplæringen

Vi tilbyr også grunnskole for voksne som ikke har gjennomført grunnskole tidligere. For innvandrere som ønsker å få tatt norskprøven og samfunnsfagprøven, tilbyr vi også oppmelding og gjennomføring av disse prøvene.

På Voksenopplæringen går det ca 40 elever. Elevene er hovedsakelig flyktninger fra Somalia, Eritrea og Afghanistan. Det er en god blanding av både kvinner og menn. Alderen  på elevene varierer fra 16 til 55 år.

Vi har også elever som er familiegjenforente, og elever som er på introduksjonsordning. 

For elever som har utdanning fra hjemlandet, og som bare trenger kompetanse i norsk, tilbyr vi 3 timer i uka i egen gruppe (spor 3). Ellers vil disse få et tilbud i en av de andre klassene, tatt utgangspunkt i deres norsknivå.

Klasser

Organiseringen:

  • Jordaklassen og Terraklassen. Her undervises i norsk med samfunnskunnskap. 
  • Globus 1 og Globus 2. Her undervises i grunnskolefag.

JORDA
Undervisningen omfatter norsk med samfunnskunnskap, samt engelsk og naturfag. 
Kontaktlærer er Lena Aspvik.
E-post: lena.aspvik@hamaroy.kommune.no

TERRA
Undervisningen omfatter videre norsk med samfunnskunnskap, samt engelsk og naturfag.
Kontaktlærer er Arnhild Offervann.
E-post: offervann@gmail.com

GLOBUS 1
Undervisningen omfatter grunnskolefag, unntatt kroppsøving, musikk og krle.
Kontaktlærer er TaeJo Kim.
E-post: taejo.kim@hamaroy.kommune.no

GLOBUS 2
Undervisningen omfatter grunnskolefag, unntatt kroppsøving, musikk og krle.
Kontaktlærer er Guri Leiro.
E-post: guri.leiro@hamaroy.kommune.no