Rødrev

Følgende satser gjelder:

  • Villmink - kr 200,-
  • Rødrev - kr 200,-
  • Kråke - kr 50,-
  • Mår - kr 200,- 

Forskrift om skuddpremie:
§ 1. For kråke, mink, rødrev og mår utbetaler Hamarøy kommune skuddpremie.
§ 2. Den som krever skuddpremie må legge frem dyret helt, eller hele huden av flådde dyr. For kråker er det tilstrekkelig at den som krever premie innleverer begge ben av fuglen.
§ 3. Den som kommunen bemyndiger til å anvise skuddpremien klipper innerste klo på høyre bakfot for mink, mår og rødrev. Føtter av kråke beholdes.
§ 4. Skuddpremiens størrelse fastsettes av kommunestyret for 3 år av gangen.
§ 5. Tidligere fastsatte bestemmelser og vedtak om skuddpremie oppheves.