Løyvekjøring med snøscooter

Det er flere fastboende i kommunen som har løyve for å kjøre på oppdrag av andre. Dette gjelder for transport mellom bilvei og hytter, tilsyn med private hytter etter oppdrag, transport for massemedia, transport av funksjonshemmede, transport av ved og andre oppdrag. 
I Hamarøy er det gitt følgende dispensasjoner ihht motorferdselsforskriftens § 5a):

Bjørn Ivar Wassmo
Fra Ulvsvåg i nord mot kommunegrense i Sørfold/Steigen i vest. Dispensasjon til 30.04.2022.
Mobil: 41423988

Frode Engan
Innenfor Hábmera souhkan - Hamarøy kommunes grenser. Dispensajon til 30.04.23.
Mobil: 99537099

Finn Westermann
Innenfor Hábmera suohkan - Hamarøy kommunes grenser. Dispensasjon til 30.04.23
Mobil: 95791328


Kjøreformålet er begrenset av nasjonal forskrift § 5a) til fastboende som i ervervmessig øyemed vil påta seg;

- transport mellom bilveg og hytte
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag
- transport for funksjonshemmede
- transport av ved
- transport etter dispensasjon i medhold av forskrift § 6