Rutiner ved vannavstenging

Vannavstenging blir i løpet av året gjennomført av ulike grunner. Dette kan eksempelvis være spyling av ledningsnett, eller vedlikeholdsarbeid på nett eller vannverk. Det blir i den sammenheng sendt ut SMS til abonnenter i tillegg til at det annonseres på kommunens nettside og facebookside. Dersom du ikke mottar SMS eller oppringing ved hendelser kan du registrere deg på varslemeg.no.

Hva skjer ved spyling av ledningsnett?

Når vi spyler ledningsnettet utføres dette ved at vi åpner ventiler i vannkummer på høyt trykk slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Dette trykket i røret fører til at avleiringer på rørveggen løsner. Disse avleiringene utgjør ikke noen helserisiko, men vannet kan oppleves som skittent. Vi spyler helt til vannet blir klart i hver enkelt kum. Når vi er ferdige stenger vi ventilen i kummen og går videre til neste kum på ledningsnettet for å få tatt hele nettet. Dette er tidskrevende og foregår derfor på steder med stort ledningsnett over lang tid.

Selv om det annonseres som vannavstenging vil likevel abonnenter oppleve at det fortsatt renner vann i vasken. Derimot kan dette vannet ha dårligere trykk enn normalt. Grunnen til at det blir annonsert som avstenging er at det oppstår mye luft i rørene og at vannet kan være grumsete som kan være skadelig for vannbrukende apparater. Vi anbefaler derfor at du ikke bruker vann under spyling av ledningsnett selv om det er vann i ledningsnettet.

Spyling av ledningsnettet utføres der vi har mulighet til dette for å sikre best mulig drikkevannskvalitet og utføres som regel en gang i året på disse plassene. Der vi ikke har opparbeidet god nok infrastruktur til å få gjennomført spyling jobber vi med å få på plass dette.

Hva skjer ved vedlikeholdsarbeid?

Ved vedlikeholdsarbeid av ledningsnett eller vannverk er det ofte nødvendig å ha vannavstenging. Dette kan gjelde alle abonnenter ved vannverket eller bare et område. I tilfelle uforutsette hendelser ved arbeidet varsler vi alle abonnenter ved vannverket.

Når vannet stenges ut fra vannverket, eller i kum vil ledningene tømmes for vann. Dette fører til stort trykk i ledningene når vannet skrus på igjen og det fylles opp med vann i stor hastighet, som igjen kan føre til at avleiringer på rørveggene kan løsne. Disse avleiringene utgjør ikke noen helserisiko, men vannet kan oppleves som skittent av abonnenter.

Her det, som ved spyling, ikke anbefalt å tappe vann til vannbrukende maskiner og varmtvannstanker før vannet har normal kvalitet igjen.

Hva gjør du under og etter vannavstenging?

Under annonsert vannavstenging anbefaler vi at du stenger hovedkranen på inntaket til huset, ikke tapper vann, og passer på at ingen vannbrukende maskiner er i bruk. Dette fordi du da kan få luft og grumsete vann i huset, i maskiner og varmtvannstank.

Etter vannavstenging anbefaler vi alltid at du tapper kaldt vann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran eller laveste kran i huset. Og lar vannet renne til det blir klart. Her er det viktig at det er kaldt vann som tappes for å unngå å få grumsete vann i varmtvannstank som nevnt tidligere.

Varsling, hva gjør jeg dersom jeg ikke blir varslet?

Ved hendelser eller aktiviteter som påvirker våre abonnenter benytter vi telefonvarsel for å nå ut til flest mulig. Dette kan gjelde ved lengre vannavstenginger, eller kortere forstyrrelser på vannforsyningen.

Hvordan fungerer varslingen?

Varslingen fungerer ved at vi markerer i kart hvilket område vi skal varsle. Det sendes deretter ut SMS til mobiltelefoner og telefonoppringning til fasttelefoner med beskjeden vi ønsker å nå ut til våre abonnenter med. De som blir oppringt hører stemmen til en robot som leser opp beskjeden, og kan få denne repetert dersom det er nødvendig. Som standard setter vi på tre repetisjoner for å sikre at abonnenter som ikke svarer på telefonen skal få flere sjanser til å motta varslet.

Vi benytter befolkningsvarsling som registrerer innbyggere i det aktuelle området ved hjelp av folkeregisteret og det nasjonale kontaktregisteret. Dette er det samme registeret som brukes ved digital post fra statlige institusjoner (eks. selvangivelse).

Sjekk at telefonen din er tilknyttet bostedsadressen

For at dette systemet skal fungere best mulig må abonnentene ha telefonnummer knyttet opp mot sin bostedsadresse.

Sikre at du blir varslet

For å motta varsel kan du registrere deg på to forskjellige måter:

 • Oppdater din informasjon i det nasjonale kontaktregisteret. Vi anbefaler å legge inn både telefonnummer og epostadresse.
 • Dersom du ønsker å blir varslet angående adresser du ikke er registrert med bostedsadresse på kan du gå inn på varslemeg.no og legge inn din kontaktinformasjon der.

Rutiner ved kokevarsel

Du vil bli varslet dersom vannverket eller myndighetene mener at vannkvaliteten er usikker. Det skjer hvis vannverket frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom.

Hva må du gjøre?

Folkehelseinstituttet og mattilsynets retningslinjer:

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker.

Alt vann som drikkes må være kokt!

Bruk dessuten kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100°C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor vøre kokt på forhånd, andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig
 • Klesvask
 • Renhold i huset

Annet bruk hjemme

 • Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel.

Hva gjør kommunen?

Dersom det er usikkerhet rundt kvaliteten av drikkevannet tas det umiddelbart ut nye vannprøver som sendes til laboratoriet samme dag. Laboratoriet ringer med resultatene så snart de er klare. Det tar 3-4 arbeidsdager å få svar på mikrobiologiske prøver.

Det kartlegges hvor mikroorganismene oppstår, og settes inn tiltak for å få bukt med problemet. Når tiltak er gjennomført sendes det inn nye vannprøver til laboratoriet.

For å kunne oppheve kokevarsel er det krav om to rene prøver. Det tar derfor ofte noe tid før varselet oppheves. Kommunen varsler abonnenter så snart det foreligger to rene prøver.