Søk om tilskudd

Her finner du aktuelle tilskuddsordninger for deg som driver med jordbruk, skogbruk og naturforvaltning. Vi har samlet noen av de som er aktuelle tilskuddsordninger generelt. Tips oss gjerne hvis du ser at vi mangler noe i vår oversikt!

Jordbruk

Søk tidlig. Sett av god tid.

Søkeveileder for søknadsomgangen 2023 (Landbruksdirektiratet).

Produksjon- og avløsertilskudd i jordbruket (Landbruksdirektiratet). Søknadsfrist del 1 av søknaden - 15. mars, søknadsfrist del 2 av søknaden - 15. oktober.

Tilskudd til drenering av landbruksjord (grøftetilskudd) (Landbruksdirektiratet). Søknadsfrist - 10. mars 2023.

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) (Landbruksdirektiratet).

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (Lovdata). Søknadsfrist - 10. mars 2023.

Regionalt miljøprogram (RMP-tilskudd) (Landbruksdirektiratet).

Mer info og elektronisk søknad les på Landbruksdirektiratet sin side.

Næringutvikling/vilt og natur. Miljødirektoratet har tilskudd til ulike prosjekter.

De fleste skjema finnes i elektronisk form, blant annet hos:

Nyttige lenker: