Dragseidet, Rituell-kultisk lokalitet

Stor stein ca 25 m fra flomålet. Steien ligger ved det gamle båtdraget mellom Glimma og Dragsbukta. Basis av steien er omfangsrik, smalner oppover, mens toppen er en avrundet spiss. På avstand framstår den som trekantformet. Fra oversiden måler den 3,50 m fra base til topp. Fra nedsiden måler den 3,0 m fra base til topp. Steinen skråner mot øst. Omgitt av høyt strandgress. Tradisjonen forteller at dette har vært en samisk offerstein.

Les om Dragseidet, Rituell-kultisk lokalitet på www.kulturminnesok.no.