Skutvik/Rørvik

Ledige boligtomter i Skutvik/Rørvik

3D-kart

Boligfelt B2

Tomtenr: T4, T12, T13, T14, T15

Boligfelt B5

Tomtenr: T4

Boligfelt B6

Tomtenr: T11, T12

Gjeldende reguleringsplan - Regulering for Rørvik

Oppeid

Ledige boligtomter på Oppeid/Herseth

3D-kart (link)

Boligfelt B10

Tomtnr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Boligfelt B11

Tomtenr: 1, 2, 3, 4 ,5 

Boligfelt B12

Tomtenr: 7

Gjeldende reguleringsplan - Regulering for Hersethskogen

Presteid

I boligfeltet på Presteid er det Opplysningsvesenets fond (OVF) som er grunneier, og ikke Hamarøy kommune. Hamarøy kommune selger derfor ikke tomter på Presteid, men kommunen har rett til å framfeste boligtomter til private boligbyggere. Kjøper må bekoste tinglysning og oppmåling av tomten. Festeavgift og øvrige vilkår i framfestekontrakten avtales mellom framfester (boligbyggeren) fester (Hamarøy kommune) og grunneier (Opplysningsvesenets fond). Mer informasjon om tomtefeste finnes her.

Ledige boligtomter på Presteid

3D-kart

Boligfelt B5

Tomtnr. 3

Boligfelt B7

Tomtnr. 1, 2 

Boligfelt B8

Tomtnr. 6

Boligfelt B13

Tomtnr. 1, 2 

Gjeldende reguleringsplan - Presteid

Ulvsvåg

Ledige boligtomter i Ulvsvåg 

3D-kart 

Boligfelt B11

Tomtnr. 1

Boligfelt B15

Tomtnr. 4, 8 

Boligfelt B16

Tomtnr. 1, 3, 4 

Boligfelt B23

Tomtnr. 2, 3 

Gjeldende reguleringsplan - Regulering for Ulvsvåg

Innhavet

Ledige boligtomter på Innhavet

3D-kart

Boligfelt B13

Tomtnr. 1, 2

Boligfelt B14

Tomtnr. 1, 2 

Boligfelt B15 

Tomtnr. 1, 2, 3, 4, 5

Boligfelt B16

Tomtnr. 1, 3, 4

Gjeldende reguleringsplan - Innhavet II 

Storjord

Kommunen har ledige boligtomter i Skogvollhågen på Storjord. Det er foreløpig ikke utarbeidet noe kart over disse tomtene, men ta kontakt med kommunen for mer informasjon om du er interessert.

Gyldig reguleringsplan for Skogvollhågen.

Tildeling av tomt

Tomtene som er merket som "ledig" er byggeklare, det vil si at det er tilrettelagt for tilknytning til vei, vann og avløp. Kommunen har også flere boligtomter hvor infrastrukturen ikke er på plass. Kjøper må da selv bekoste dette. 

Mer informasjon om innløsning av festetomt finnes her.