Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Feiing

Aktuelt

Illustrasjon hus

Utleieboliger søkes

Hábmera suohkan / Hamarøy kommune ønsker å inngå tilvisingsavtaler med firmaer som har som formål å bygge, eie, forvalte og leie ut boliger, med finan...
Børre Johansen, John Stephen, Eivin Winsvold, Kristin Green, Ingebjørg Garnes, Aleksander Rongved

Folkemøter kommuneplanens arealdel

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har satt i gang prosessen med ny arealplan, som erstatter gamle Hamarøy sin arealdel fra 2009 og gamle Tysfjord sin ...
Pipa Feiing

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Salten Brann gjennomfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg 22.-25. mai. Salten Brann kommer til å ha aktiviteter i områdene Langs E6 fra Kråkmo ti...