Jordmortjenstens mål er å trygge deg og din partner gjennom svangerskapet og forberede dere til foreldrerollen, fødsel og barseltid. Informasjonen og rådene som gis av jordmor skal være forskningsbasert og vil hjelpe deg som er gravid og din partner til å ta de beste valgene både for dere selv og deres ufødte barn.

Vi ønsker å ha fokus på din situasjon og det som er viktig for deg.

Jordmortjenesten kan tilby

  • Samtale, råd og veiledning
  • Helsekontroller i svangerskapet
  • Forberedelse til foreldrerollen, tilknytning til barnet, fødsel, barseltiden og amming / spedbarnsernæring
  • Hjemmebesøk etter fødsel
  • Prevensjonsveiledning

Jordmor har et godt samarbeid med fastleger, gynekologer og jordmødre på Nordlandsykehuset i Bodø. På helsestasjonen jobber jordmor tverrfaglig med helsesykepleiere som skal følge opp barnet etter fødselen og den gravides fastlege.

Svangerskapskonsultasjoner

En svangerskapskonsultasjon er en oppfølging av din og barnets helse. Oppfølgingen utføres etter nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet, og alle friske gravide er anbefalt å følge et standard program på Helsenorge.no.

Ved behov kan det bli flere konsultasjoner. Ofte er svangerskapsoppfølgingen et samarbeid mellom jordmor og den gravides fastlege. Vi henviser også til spesialisthelsetjenesten eller andre tjenester ved behov.

Ved hver konsultasjon blir det foretatt noen faste undersøkelser, der vi måler blodtrykk, undersøker urinen, etter hvert lytter på fosterets hjerte, måler livmorens vekst og undersøker barnets leie. Alle anbefalte blodprøver tas hos fastlegen.

Det legges vekt på individuell veiledning med fokus på svangerskapets utvikling, med forberedelse til foreldrerollen, fødsel, amming og den første tiden som foreldre. Det er også tid til å drøfte det du er mest opptatt av.

Jordmor ønsker kontakt med deg så tidlig i svangerskapet som mulig. Ring gjerne tidlig for å bestille time til første konsultasjon hos jordmor.

Første konsultasjon hos jordmor varer gjerne en time, og ved senere konsultasjoner varer det en halv time. Vi tilpasser oppfølgingen til ditt behov. Din jordmor vil tilby å følge deg gjennom hele svangerskapet.

Jordmortjenesten er gratis, og partner er velkommen på svangerskapskonsultasjonene.

Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Jordmor tilbyr førstegangsforeldre gratis foreldre- og fødselsforberedende kurs, dersom det er nok påmeldte. Alternativt holdes et individuelt «mini» kurs på kontoret. Partner er velkommen til å delta.

Etter fødsel

Jordmortjenesten tilbyr hjemmebesøk 1-3 dager etter utskrivelse fra barsel. Vi snakker om fødselen, hvordan du har det fysisk og psykisk, hvordan dere opplever å være foreldre, gir ammeveiledning og vi følger opp barnet.

Helsesykepleier ved helsestasjonen følger familien opp videre, og kommer på hjemmebesøk 7-10 dager etter fødsel.

Nyttige lenker for gravide og partner

Tilbud fra sanitetsforeningen: 

  • Et gratis nettkurs for gravide (registrering mellom uke 21 og 25) for å fremme trivsel og helse i tiden før og etter fødselen. Det å få barn er en stor endring i livet, og for mange oppleves denne overgangsfasen som ganske krevende. Du skal bli kjent med barnet ditt, samtidig som du selv og forholdet til partner vil endre seg.
  • Svanger - forskningssamtaler

Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for øyeblikkelig ring 113.