Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt

Offentlig ettersyn – eiendomsskatt 2024

På bakgrunn av Kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt sak 111/23 av 14.12.2023 og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 29.02.2024.

Illustrasjon Eiendomskatt

Eiendomsskatt

Faktaskjema – Eiendomsskatt viser informasjon som er registrert om den enkelte eiendom. Informasjonen er med på å danne et takstgrunnlag for eiendomsskatten som skal skrives ut for skatteåret 2021. En viktig del av grunnlaget for eiendomsskattetaksten er areal. Ulike bygningstyper og etasjer gir ulike priser. Sakkyndig takstnemnd vil også gjøre en skjønnsmessig vurdering der taksten blir justert opp eller ned.

Eiendomskatt vektor