Om NAV

De fleste, vil gjennom nettsiden nav.no for privatpersoner og bedrifter, finne svar på sine spørsmål om bistand og ytelser fra NAV. Flere og flere ytelser blir mulig å søke elektronisk uten å måtte oppsøke NAV kontoret. Dersom du ikke finner fram eller trenger veiledning vil du få god hjelp av NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Spørsmål om pensjon 55 55 33 34. For arbeidsgivere eller lege 55 55 33 36. Kontaktsenteret har åpent alle ukedager 08.00 – 15.30.

Dersom du trenger mer omfattende bistand fra NAV for å komme i arbeid eller har behov for økonomisk råd/veiledning og eller økonomisk bidrag i en vanskelig livssituasjon blir du henvist til ditt lokale NAV kontor. Dette gjelder også dersom du er i en akutt situasjon og trenger krisehjelp økonomi/bolig. Du finner bostøttekalkulator og kan søke elektronisk om bostøtte på https://www.husbanken.no/. Trenger du veiledning kontakter du oss på 55 55 33 33.

NAV Hamarøy forvalter tjenester og ytelser etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, for nærmere informasjon se her.

Veileder til søknadsskjema finnes nede under Dokumenter. Viktig å lese før du fyller ut søknad.