Hva er en kreftkoordinator?

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene

Den viktigste oppgaven til kreftkoordinator er å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende gjennom å være synlig og tilgjengelig for alle kreftrammede gjennom hele sykdomsforløpet, samt sørge for gode rutiner og informasjon slik at stillingen blir kjent og brukt av både de som rammes av kreft, men også av de ulike samarbeidspartnerne.