Løyvekjøring med snøscooter

Det er flere fastboende i kommunen som har løyve for å kjøre på oppdrag av andre. Dette gjelder for transport mellom bilvei og hytter, tilsyn med private hytter etter oppdrag, transport for massemedia, transport av funksjonshemmede, transport av ved og andre oppdrag. 
I Hamarøy er det gitt følgende dispensasjoner ihht motorferdselsforskriftens § 5a):

Bjørn Ivar Wassmo
Fra Dragskrysset og sørover til Kråkmofjellet, grense mot Sørfold etter avtale med grunneiere Dispensasjon til 30.04.2026.
Mobil: 41423988

Kjøreformålet er begrenset av nasjonal forskrift § 5a) til fastboende som i ervervmessig øyemed vil påta seg;

- transport mellom bilveg og hytte
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag
- transport for funksjonshemmede
- transport av ved
- transport etter dispensasjon i medhold av forskrift § 6