Kvitsandhola

Turløyper

  • Telltur - her kan du finne turmål og registrere resultatene dine.
  • Turkort. Finn en tur som passer for deg og skriv ut turkort.
  • 55 Forførende friluftsmål er spesielt utvalgte, attraktive turmål i samtlige kommuner i Salten.
  • Ti på Topp er et trimtilbud som gir stadig nye flotte turmål i Hamarøy hvert år.
  • Menge gode turforslag finner du også på: ut.no.

Turkart

Turkartet er planlagt ferdigstilt til våren 2023.  
1

Turboka

Turboka "På tur i Hamarøy - Steigen - Sørfold" ble utgitt av de tre kommunene i 2011, og ble så populær at boken ble fort utsolgt. Nå er det mulighet for å laste ned turboka digital. Ta boka i bruk og velkommen ut i vår vakre natur! Last ned turboka i pdf.

Grenseleden

Grenseleden

Grenseleden går mellom Sørfjorden i Tysfjord til Vestenden av Áhkájávrre i Gällivare. Den 42 kilometer lange leden slynger seg gjennom storslagent og variert landskap. Den gamle vandringsveien har blitt brukt som både næringsvei, handelsvei og under annen verdenskrig, som flyktningerute.

Oppgradert

Høsten 2007 ble en omfattende oppjustering av leden fullført. Oppjusteringen innebefatter en grundig merking av ruta, samt nye rasteplasser, hvilehytter, fire nybygde broer, og et nytt turkart over området. Oppgraderingen av den historiske leden var et EU-psosjekt som Tysfjord- og Gällivare kommune hadde prosjektansvar for. Sørkaitum Sameby var med som samarbeidspartner.

Leden er merket med steinvarder og firefargede skilt fra Vestenden av Áhkájávrre til Sørfjorden. Det er også markert hvor den krysser Nordkalottleden. Området er relativt lett å gå i, men god form er en fordel.

Kommunikasjoner

For å komme til og fra Sørfjorden kan man chartre privatbåt: Brødrene Johansen har tlf. 75 77 43 29. Grenseleden har nå fått merket en ny rute som går fra Rijtjem til Storå. Derfra går det rutebåt til  Kjøpsvik. Til og fra Rijtjem går det rutebuss. Fra Rijtjem til Váisaluokta går det rutebåt. For å komme til vestenden av Áhkájávrre, må man chartre privatbåt.

Hurtigbåtrute.

Hytter

På norsk side er det fire hytter langs leden. Disse er plassert ved Brynvatnet,  Krokvatnet og Røysvatn.

Mobildekning

Det er ikke GSM-dekning langs leden. Satelittelefon må benyttes dersom du har behov for kontakt med omverden.

Rein langs leden

Området er et reinbeitedistrikt. Vis derfor varsomhet. Spesielt gjelder dette dersom du går med hund i kalvingstiden på våren og sommeren.

Fiske

Fiske er tillatt i enkelte vann. For opplysninger om dette og kjøp av fiskekort kontakt STF Rijtjem + 46 (0) 970 420 30. For fiskekort på norsk side se www.statsskog.no

Avfall

Avfall skal tas med ned fra fjellet eller, om mulig, brennes. 15. April til 15. September er det bålforbud i skog og skogsmark.

Videoer

https://www.youtube.com/watch?v=q6fqy9GYT6E
https://www.youtube.com/watch?v=3mwPTiaMVL0
https://www.youtube.com/watch?v=a0g0nn_fB4U

Drag aktivitetspark

Drag Aktivitet og Drag fotballklubb sammen med Tysfjord kommune tok i 2004 initiativ til å tilrettelegge for fritidsaktiviteter på Drag med den målsetting å skape et godt og trykt nærmiljø for innbyggerne. Som et ledd i dette ble Drag Aktivitetspark BA stiftet. 

På bakgrunn av utarbeidet forprosjekt søkte Tysfjord kommune Direktoratet for naturforvaltning (DN) om 100 % finansiering av erverv av et areal på ca 200 da på østsiden av Hamnvatnet.

DN forutsetter at det utarbeides reguleringsplan over området som viser benyttelse av de ervervede arealene til allmenn bruk. DN forutsetter også at kommunen står som søker om finansiering.

Tysfjord kommunen rolle i prosjektet framgår av kommunestyrets vedtak i 2004 hvor kommunen forutsetter at tilskuddet dekker de totale omkostninger ved ervervet. Det må videre utarbeides en avtale med Drag aktivitetspark BA som omfatter utvikling og drift av området i samsvar med intensjonene for ervervet.

I kommunestyrets vedtak framgår det at kommunen gjennomfører reguleringsarbeidet i henhold til DN’s forutsetninger.

Kommunenes planlegger har nå ferdigstilt reguleringsplanarbeidet og A/S Salten Kartdata har foretatt digitalisering og kartframstilling på basis av utarbeidet planmanus.

Planen omfatter et landareal på ca. 450 dekar, beliggende sør for Drag sentrum og øst for Hamnvatnet med atkomst fra Rv. 827.

Planens formål er, i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, å sikre friluftsområder for allmennheten tilknyttet Drag tettsted, samtidig som det avsettes arealer til planlagte sports- og fritidsaktiviteter.

Aktiviteter i Drag Aktivitetspark