Hvem bor på Hamarøy bygdeheim

På Hamarøy bygdeheim er det noen som bor fast, det er også de som er på korttids og avlastningsplasser, og de som kommer via legevakt og trenger observasjon.

Korttidsopphold

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omfattende omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.