Hvem

Tilbud er rettet mot personer som har behov for støtte til å endre levevaner innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, enten for å forebygge sykdom, leve bedre med sykdom de allerede har fått, eller øke livskvalitet og trivsel. Tilbudet er både for de med fysiske og psykiske utfordringer.

Frisklivssentralen har tilbud til alle aldersgrupper.

Hvordan

Tilgang til et veilednings- og oppfølgingstiltak ved Frisklivssentralen får du gjennom en henvisningsblankett, kalt frisklivsresept. Du kan få en frisklivsresept hos lege, NAV, helsestasjonen, rus og psykiatritjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten eller fysioterapeut. Du kan også henvende deg direkte til Frisklivssentralen og få en resept av oss.

Trening på frisklivsresept

  • Reseptperioden varer i 3 måneder og koster kr 400,-.
  • Helsesamtale ved start og slutt av reseptperioden. I helsesamtalen finner vi sammen ut av hva du trenger av videre oppfølging i din endringsprosess. Det utarbeides en plan og mål for arbeidet med din livsstilsendring. Trenger du kun den første helsesamtalen er denne gratis.
  • Delta på gruppetrening med oppfølging av fysioterapeut. Treningen tilpasses individuelle behov og du får veiledning.
  • Fysioterapeuten har taushetsplikt og journalføringsplikt.
  • Hensikten er at deltageren skal få økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.
  • Mulighet for rapportering til henviser ved samtykke etter endt resept.
  • Oppfølging på telefon eller 6 og 12 måneder.
  • Det er et mål å kunne videreføre den fysiske aktiviteten/treningen på egen hånd etter reseptperioden.

Regelmessig fysisk aktivitet gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt.

Frisklivsresept 2021 PDF document ODT document

Timeplan

Hamarøy treningssenter sin Timeplan.

Kurs ved Frisklivssentralen

Bra mat for bedre helse

Dette er et kurstilbud for personer som kan ha nytte av å gjøre endringer i sine levevaner med fokus på kostholdsendringer. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er basert på prinsippet «Små skritt for varig endring».

Kokebok for alle_168x230.jpg


Tobakksslutt

Sertifiserte slutteveiledere gir hjelp og veiledning i prosessen med å bli røyk eller snus fri. Kurset består av seks samlinger, tre før tobakksslutt og tre etter tobakksslutt. Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre. Sjansen for å lykkes øker med veiledning og medikamentell støtte.


Sov godt kurs

De fleste som får behandling for søvnproblemer mottar medikamenter til tross for at kogntitiv atferdsterapi har vist seg å være langt mer effektivt. Man kan oppnå betydelig forbedring av søvnen med relativt enkle grep. Helt bivirkningsfritt. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt.

 

Kurs i depresjonsmestring 

Dette er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen.

Kursene tilbys etter behov og tilgang på sertifiserte kursholdere. Du trenger ikke frisklivsresept for å delta på kurs. Egen kursavgift.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om tilbudene ved Frisklivssentralen.

Fysioterapeut ved Frisklivssentralen

Holder til i Hamarøyhallen på Oppeid, og jobber ved Frisklivssentralen, i hovedsak med tilbud knyttet til livsstilsendring.
Se Facebook-side.