Om barneverntjenesten

Kommunene Bodø og Hamarøy etablerte felles barnevernstjeneste fra 1.1.2020. Bodø kommune administrerer denne tjenesten. 

Barnevernstjenesten i Bodø/Hamarøy har også kontorer på Drag, i nye lokaler ved Gammelskolen.