Kommunalt planverk

 • Kommunespesifikk smitteverndokument
 • Beredskapsplan
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap
 • Retningslinjer for samarbeid med Mattilsynet
 • Infeksjonskontrollprogram sykehjem
 • Kommunalt personell og materiell

Sykdomsrettet planverk

 • Tuberkuloseveileder - Folkehelseinstituttet
 • Kommunal tuberkuloseplan (under revisjon)
 • Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa
 • Kommunal pandemiplan (under revisjon)
 • Ebolaveileder - Folkehelseinstituttet