Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sosiale tjenester

Aktuelt

Epost logo

Få svar på digital post

Tildelingskontoret for pleie-og omsorgstjenester tar i bruk SvarUt som er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Det innebærer at ved...
To hendende mot hverandre

Oppmerksom på selvmordstanker - kurs

Hábmera suohkan – Hamarøy kommune i samarbeid med SANKS og Nordland fylkeskommune arrangerer kurset OPS – oppmerksom på selvmordstanker. Det avholdes ...
Putter og teppe på gulve

Bli venn med natten - kurs

Søvnvansker er svært utbredt, og anses som en folkehelsutfordring, ifølge Folkehelseinstituttet. Mange kan oppnå betydelig forbedring av søvnen gjenno...