Slik søker og melder du om arrangementer

Gå til det digitale skjemaet for å søke/melde om et arrangement.

Frister

  • Er arrangementet meldepliktig må du sende søknaden minimum to uker før start.
  • Er arrangementet søknadspliktig må du sende søknad minimum fire uker før start. Ved større arrangement bør du orientere politiet allerede når du starter planleggingen.
  • Ved markeringer av politisk eller annen art, som av naturlige årsaker ønskes arrangert innen kortere tidsfrister, skal du snarest mulig melde fra til politiet.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses gir du beskjed om dette til politiet så snart som mulig.

Spørsmål

Har du spørsmål til søknaden kontakter du politiet i Nordland på post.nordland@politiet.no. Les mer her.