Åpningstider

Skolefritidsordningen tilbys som et korttidstilbud og et heldagstilbud. Korttidstilbudet har i utgangspunktet samme åpningstid som stedets skole, og heldagstilbudet som barnehagene. Ved Oppeid skole holdes skolefritidsordningen stengt de to siste ukene i juli måned og den første uka i august. I løpet av året må barna ta ut 4 uker ferie, 3 uker sammenhengende som tas ut i de tre ukene som SFO har sommerstengt. SFO har 5 planleggings-og kursdager i løpet av året, da er SFO stengt og disse dagene kan avregnes på barnas ferie.

Søke om plass

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for neste skoleår er 15. mars.

Nye vedtekter for SFO kommer før 1. mars.