Det inviteres inn til et par møter i året for teamet på systemnivå, mens arbeidsgruppeutvalget har flere møter.

I teamene jobbes det med resultater fra Ungdata og ellers idemyldring av tiltak rundt barn og unge.

Dette er en måte å samarbeide om ansvar og gjennomføring og felles kompetanseheving i arbeidet med barn og unge.