Dans konsert 23 nov

Fagtilbud

Dans 

Dansefaget er organisert som gruppeundervisning, og vi har dansetilbud på Skutvik, Drag og Oppeid. 

Tirsdag 16.00-16.45: 1.-4. klasse, Asvo, Drag
Onsdag 13.00-13.45: 1.-4. klasse, Hamarøyhallen, Oppeid (i SFO-tiden)
Onsdag 14.30-15.30: 1.-7. klasse, Hamarøy Montessoriskole, Skutvik
Torsdag 14.00-15.00: 8.-10. klasse, Hamarøyhallen, Oppeid  

Lærer er Raminta Seniauske.


Drama og teater

Undervisningen i teaterfaget er allsidig. Vi bruker stemmen, kroppen, sansene, følelsene og fantasien til å utforske tid, rom, roller og objekter. Vi leker mye. Gjennom lek kan vi late som om vi er en annen, på et annet sted, i en annen tid, i en annen sammenheng. Grunnleggende for faget er å samhandle med andre.

5.-7. klasse: onsdag 16.30-18.00
8.-10. klasse: onsdag 18.30-20.00 
Sted: Hamarøyhallen, danserommet

Lærer er Marianne Lauritsen.
 

Duodje 

Det samiske kunsthåndverket har lange tradisjoner og er en viktig del av den samiske kulturen. I kulturskolens duodjefag undervises det i garraduodje, der man arbeider med harde materialer som tre, horn og bein. Vi henter materialer fra naturen i nærområdet for å lære om prosessen fra treet står i skogen, til ferdig duodje-produkt. Vi lærer å bruke skjærende verktøy, som er grunnstenen i garraduodje. De første ukene blir vi kjent med både verktøy og materialer. Når produktene er ferdige, skal vi lære hvordan man skal behandle og beskytte produktene mot tidens tann. Vi lærer også om duodjens verdier og betydning. 

Tilbudet er for 5.-10. klasse og VGS + voksne elever (med forbehold om mange nok søkere). 

Steder: Árran og Oppeid skole.

Lærer er Mattias Harr.
 

Skapende skriving

Dette faget krever ingen forkunnskaper, bare nysgjerrighet og skriveglede! 

Undervisningen foregår i gruppe, og det er åpent for alle fra 5. til 10. klasse.
Tid: tirsdager kl. 16-17.30.
Sted: Ulvsvåg skole.

Lærer er Marianne Lauritsen. 
 

Musikk

Undervisningen er organisert som enetimer à 20-25 minutter i uken, eller i grupper à to (30 min) eller tre (40 min). Organiseringen kan variere gjennom året: I perioder har man enetimer, og i andre perioder er man del av en gruppe. Undervisningen foregår hovedsakelig i skoletiden.

Fagtilbud innen musikk:

  • fiolin - lærer Yvonne Thomassen
  • harpe - lærer Yvonne Thomassen
  • cello - lærer Yvonne Thomassen
  • piano - lærer Eivind krog Ravndal
  • el-bass - lærer Svein Schultz
  • gitar - lærer Erling Ramskjell
  • slagverk - lærer Anders Skoglund
  • sang - lærer Olha Kupavchenko
Foto: Svetlana Gracheva

Breddetilbud

Musikkverksted - en møteplass for ungdom og unge voksne!

Kulturskolens musikkverksted er en møteplass for ungdom og unge voksne i kulturskolens lokaler på Oppeid. Her kan man "henge ut", spille musikk med andre og utforske instrumenter. Ingen forkunnskaper nødvendig - her kan du være som du er! Hvem pleier å være på musikkverksted? De fleste som bruker tilbudet fast, er elever ved Knut Hamsun VGS, men det er også ungdomsskoleelever med. To kulturskolelærere er til stede hver gang. 
Må man være elev i kulturskolen for å delta på musikkverksted? Nei, dette er en møteplass for både de som er elever, og de som ikke er elever. 
Hva koster det? Dette er et breddetilbud, og koster ingenting.