Bostøtte

Sliter du med å betale husleia eller boliglånet ditt? Har du lave inntekter og høye boutgifter? Da kan du ha rett til bostøtte. Les mer på Husbanken sin side.

Startlån fra kommunen

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Søknad om startlån skal sendes kommunen eller bydelen du bor i. Les mer på Husbanken sin side.

Grunnlån for privatpersoner

Grunnlån er for deg som skal oppgradere eksisterende bolig, eller bygge nytt. Grunnlån har gunstige betingelser og passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og som ønsker en bolig som er brukbar i alle livsfaser. Les mer på Husbanken sin side.