Symptomer

  •  Hukommelsessvikt – spesielt av nyere data
  •  Sviktende språkfunksjon, eks. ordleting
  •  Personlighetsforandringer
  •  Angst og depresjoner
  •  Sviktende evne til å utføre praktiske handlinger
  •  Manglende evne til å gjenkjenne gjenstander

Hva gjør vi

Hamarøy kommune arbeider for:

  • Åpenhet og informasjon omkring demens
  • Tidlig utredning
  • Gi støtte og veiledning for den enkelte og pårørende
  • Tilstrebe riktig tilbud i rett tid

Hukommelsesteam

Teamet består av avdelingsleder fag Hamarøy bygdeheim, sykepleier Hamarøy bygdeheim, to sykepleiere fra hjemmetjenesten sør. samt en sykepleier og en hjelpepleier fra hjemmetjenesten nord.