Næringstilskudd fra Hamarøy kommune

Det kan søkes om næringstilskudd for tilrettelegging av nye etableringer eller til øvrig næringsliv. 

Støtte kan gis til konkrete tiltak eller prosjekt innenfor kommunen. Tiltak er beskrevet i konkrete planer for tildeling av midler. 

Støtte gis kun som tilskudd.

Retningslinjer for næringstilskudd

Søknader behandles fortløpende. Søknader sendes via www.regionalforvaltning.no - næringstilskudd Hamarøy årstall.