Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere. Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunen.

Få mere informasjon og register din søknad her. Søknaden sendes elektronisk. Husk å legge ved alle aktuelle dokumenter eks.: husleiekontrakt, eventuelle lånedokumenter, eiendomsskatt på eid bolig m.m.