Telefontid

Telefon for legekontorene på Drag og Oppeid: 75 76 50 80. 
Telefonen er åpen for timebestilling, reseptbestilling m.m.

Telefontid:
Du kan nå legekontorene mandag - fredag i tiden:  09:00 - 12:00  og  13:00 -15:00

 

Åpningstid for laboratoriet/blodprøvetaking

Pga koronasituasjon all prøvetaking skal avtales med legekontor eller legevakt på forhånd via telefon! 

Blodprøver kan taes mandag-torsdag mellom 08:30 - 11:30. Dette fordi prøvene sendes videre til Bodø etter lunsj.

Helsenorge.no

Legetjenesten har knyttet seg til helsenorge.no fra 1. mars 2020. 

Dette vil medføre enklere og sikrere innlogging, tilgang til timebestilling og mulighet for e-konsultasjon og videokonsultasjon for de av legene som tilbyr dette.

På helsenorge.no finner du også oversikt over respetene dine, du kan se helseinformasjon som er registrert om deg, du kan bytte fastlege og se og redigere kjernejournalen din.

Telefonnummer-legevakt

Legevakt

Trenger du lege utenom kontortid ringer du 116117, du havner da hos legevakten.

For øyeblikkelig hjelp ring alltid 113.

Fastlege

Gjennom portalen til helsenorge er det mulig å bytte fastlege om du ønsker det. Man finner også informasjon om alle landets fastleger. Her kan en gjøre endringer uavhengig av fastlegekontorets åpningstider. Se informasjon på helsenorge.no

Gjennom MinFastlege kan alle innbyggerne se hvilken fastlege de har. Innbyggere over 16 år kan bytte fastlege, i tillegg til å melde seg inn og ut av fastlegeordningen. Foreldre kan bytte fastlege til sine barn under 16 år.

Enkelte grupper kan ikke bruke internettløsningen. Disse må fortsatt ta kontakt med fastlegekontoret (810 59500) for å få informasjon om eller bytte fastlege. Dette gjelder blant annet personer med D-nummer (midlertidig fødselsnummer, f.eks. asylsøkere og personer som skal oppholde seg i Norge i mindre enn 12 mnd.

Leger i Hamarøy

Elisabeth Richter er kommuneoverlege.

Dan Skoglund er daglig leder for legekontorene og kommunelege.

Eva Skoglund er kommunelege.

Andreas Brabrand er kommunelege.

Solveig Qvam Simonsen er kommunelege.

Hanna Raaum er LIS1-lege (turnuslege).