Telefontid

Telefon for legekontorene på Drag og Oppeid: 75 76 50 80. 
Telefonen er åpen for timebestilling, reseptbestilling m.m. mandag - fredag i tiden: 08:30 - 10:00 og 13:00 -14:30.

Bruk gjerne www.helsenorge.no for reseptbestilling, timebestilling og direkte kontakt med fastlegen for å unngå ventetid på telefonen. 

 

Åpningstid for laboratoriet/blodprøvetaking

På grunn av koronapandeien må tidspunkt for prøvetakning m.m. avtales på forhånd. Ring legekontoret eller send en henvendelse gjennom www.helsenorge.no for å få tidspunkt for oppmøte.

Blodprøver kan taes mandag-torsdag mellom 08:30 - 11:30. Dette fordi prøvene sendes videre til Bodø etter lunsj.

Helsenorge.no

Legetjenesten har knyttet seg til helsenorge.no fra 1. mars 2020. 

Vi oppfordrer alle våre brukere til å benytte seg av helsenorge for reseptbestilling, timebestilling og kontakt med legekontor og fastlege.

På helsenorge.no finner du også oversikt over respetene dine, du kan se helseinformasjon som er registrert om deg, du kan bytte fastlege og se og redigere kjernejournalen din.

Telefonnummer-legevakt

Legevakt

Legevakten driftes døgnet rundt av Hamarøy kommune. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du ønsker haste- eller øhjelpstime.

For øyeblikkelig hjelp ring alltid 113.

Fastlege

Gjennom portalen til helsenorge er det mulig å bytte fastlege om du ønsker det. Man finner også informasjon om alle landets fastleger. Her kan en gjøre endringer uavhengig av fastlegekontorets åpningstider. Se informasjon på helsenorge.no

Gjennom MinFastlege kan alle innbyggerne se hvilken fastlege de har. Innbyggere over 16 år kan bytte fastlege, i tillegg til å melde seg inn og ut av fastlegeordningen. Foreldre kan bytte fastlege til sine barn under 16 år.

Enkelte grupper kan ikke bruke internettløsningen. Disse må fortsatt ta kontakt med fastlegekontoret (810 59500) for å få informasjon om eller bytte fastlege. Dette gjelder blant annet personer med D-nummer (midlertidig fødselsnummer, f.eks. asylsøkere og personer som skal oppholde seg i Norge i mindre enn 12 mnd.

Leger i Hamarøy

Kommuneoverlege: Elisabeth Richter (Smittevern) 

Kommuneleger for tiden:

  • Elisabeth Richter
  • Mia Holtet Aalmen
  • Ingar Tandstad Skogset
  • to LIS1-leger fra høsten 2021