Telefontid

Telefon for legekontorene på Drag og Oppeid: 75 76 50 80. 
Telefonen er åpen for timebestilling, reseptbestilling m.m. mandag - fredag i tiden: 08:30 - 10:00 og 13:00 -14:30.

 

Åpningstid for laboratoriet/blodprøvetaking

Blodprøver kan taes mandag-torsdag mellom 08:30 - 11:30. Dette fordi prøvene sendes videre til Bodø etter lunsj.

Helsenorge.no

Legetjenesten har knyttet seg til helsenorge.no fra 1. mars 2020. Kontakt med legekontoret/fastlegen vil i perioder med ustabil dekning på legekontoret ikke fungere. Vi håper bemanningen på legekontoret stabiliserer seg igjen snart, slik at vi igjen kan tilby kontakt via helsenorge.no.

Telefonnummer-legevakt

Legevakt

Legevakten driftes døgnet rundt av Hamarøy kommune. Kontakt legevakten på 116 117 hvis du ønsker haste- eller øhjelpstime.

For øyeblikkelig hjelp ring alltid 113.

Fastlege

Gjennom portalen til helsenorge.no er det mulig å bytte fastlege om du ønsker det. Man finner også informasjon om alle landets fastleger. Her kan en gjøre endringer uavhengig av fastlegekontorets åpningstider. Se informasjon på helsenorge.no

Gjennom MinFastlege kan alle innbyggerne se hvilken fastlege de har. Innbyggere over 16 år kan bytte fastlege, i tillegg til å melde seg inn og ut av fastlegeordningen. Foreldre kan bytte fastlege til sine barn under 16 år.

Enkelte grupper kan ikke bruke internettløsningen. Disse må fortsatt ta kontakt med fastlegekontoret (810 59500) for å få informasjon om eller bytte fastlege. Dette gjelder blant annet personer med D-nummer (midlertidig fødselsnummer, f.eks. asylsøkere og personer som skal oppholde seg i Norge i mindre enn 12 mnd.

Leger i Hamarøy

Kommuneoverlege: Elisabeth Richter (Smittevern) 

Kommuneleger for tiden:

  • Elisabeth Richter
  • Mia Holtet Aalmen, i permisjon. Har vikar Simen Austdal og Andreas Trønnes som deler stillingen med 50 % hver
  • Ingar Tandstad Skogset
  • Linnea Berg Karlsen
  • Peter Følling Lund

LIS1-leger (tidligere turnusleger):

  • LIS1 lege Ingvild Rygseter Solberg, til 31.08.22