Hamaroy kirke

Hamarøy kirke

Hamarøy kirke ligger på Presteid. Den er bygget i mur og ble oppført i 1974. Kirken har langplan og 400 sitteplasser. Vernestatus er ikke vernet. Arkitekt: Nils Toft.

Sagfjord kirke

Sagfjord kirke

Sagfjord kirke ligger i Karlsøy. Den er bygget i tre og ble oppført i 1775. Kirken har langplan og 130 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: S. Mathisen (1886).

Tømmerneset kirke

Tømmernes kirke

Tømmerneset kirke er bygget i tre og ble oppført i 1952. Kirken har langplan og 110 sitteplasser. Vernestatus er ikke vernet. Arkitekt: Eiliv Dahl.

Korsnes kirke

Korsnes kirke

Korsnes kirke er bygget i tre og ble oppført i 1791. Kirken har langplan og 80 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Arkitekt: S. Brænne.

Drag_Helland kirke

Drag/Helland kirke

Drag/Helland kirke ligger på Drag/Helland. Den er bygget i tre og ble oppført i 1972. Kirken har langplan. Vernestatus er ikke vernet. Arkitekt: Åge Iversen.

Gravplasser

  • Drag/Helland kirkegård
  • Tømmernes kirkegård
  • Karlsøy kirkegård ved Sagfjord kirke
  • Korsnes A, B og C
  • Hamarøy gamle kirkegård
  • Brekka kirkegård
  • ​Mellomkirkegården