• Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.
 • Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og slik bidra til økt livskvalitet for den enkelte.
 • Ledsagerbeviset gjelder i alle kommuner som har innført ordningen.
 • Flyselskapene godtar ikke ledsagerbevis. Enkelte private kulturarrangører godtar ordningen.

Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis.

Hvem kan søke

 • Du som har en funksjonsnedsettelse (fysisk eller psykisk) som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre.
 • Du som har langvarig alvorlig psykisk lidelse.
 • Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.
 • Det er ingen nedre aldersgrense.

Krav til søker

 • Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden.
 • Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet).

Hva koster det?

Ledsagerbevis er gratis.

Slik søker du om ledsagerbevis

 • Du må skaffe to passfoto av den som skal ha ledsagerbevis.
 • Du må ha legeattest, enten fra fastlege eller spesialist.

Hvordan søke

Du kan søke elektronisk. I søknaden beskriver du behovet ditt, og gir en begrunnelse for hvorfor du trenger ledsagerbevis

Søknadskjemaet ligger nede. Søknad sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no

Hvem kan være ledsager

Du bestemmer selv hvem som til enhver tid tas med som ledsager (en venn, familiemedlem eller støttekontakt).

Ledsager får ikke godtgjørelse med mindre det inngår i en annen avtale, for eksempel i et oppdrag som støttekontakt.

Hvor kan jeg bruke kortet

Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

I kommuner som ikke har innført ordningen med ledsagerbevis, er det få arrangører som aksepterer kortet.

Noen steder er merket med «Ledsagerbevis aksepteres»-skilt, men ikke alle.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

Ledsagerbevis er en norsk ordning. Du kan ikke regne med at kortet blir akseptert i utlandet.