Om bygdekinoen

Dette er en omreisende kino som viser film i alt fra gymsaler og samfunnshus til flotte kulturhus med amfi og faste kinoanlegg. Med rundt 140.000 besøkende per år og ca 220 spillesteder, er Bygdekinoen en stor kino i landsmålestokk.

Filmprogram

Filmprogram i Hamsunsenteret finner du på Bygdekinoen.no.

Filmprogram samfunnshuset på Drag finner du på Bygdekinoen.no.