Ro ro ro din båt, Marielund barnehage.
Ro ro ro din båt, Marielund barnehage.

Glimma

Trine Kvalvik er pedagogisk leder på avdeling Glimma, som er barnehagens småbarnsavdeling for 1- og 2-åringene.

Avdeling Glimma: tlf. 908 43 682.

Kunstner fra Marielund barnehage

Tuva

Ann Kristin Knutsen og Trine Finvik Karlsen er pedagogisk leder på avdeling Tuva. Tuva gir tilbud til 2 og 3 åringene.

Avdeling Tuva: tlf. 948 61 611

På tur med Marielund barnehage

Vetten

Marit Brunvær og  Lise Stenberg er pedagogisk leder på avdeling Vetten. Vetten avdeling gir tilbud til 4 til 5-åringene.

Avdeling Vetten: tlf. 948 55 537

Marielund barnehage

Visjon og fokusområde

Barnehagens visjon er «Læring for livet» Det pedagogisk grunnsynet bygger på at «Hvert barn er unikt, og skal bli sett og møtt som den de er. Vi er en barnehage for alle». Barnehagens fokusområder er språk og sosial kompetanse.

Samarbeidsutvalg

Foreldrerepresentant: Marte Mari Hovlund, Tonje Strøm og Birgit Holien.

Ansattrepresentant: Anita Arntzen og Trine Kvalvik.

Politisk representant: Linn B. Berntzen vara: Arne Andre Solvang