Frist for 1.gangs inntak for barnehager er 15. mars, med oppstart fra høsten. 

Frist 2. gangs inntak for barnehager er 15. november, med oppstart fra 1.  januar. 

Alle barnehagene har ledig kapasitet.

 

Rett til plass

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Árran Mánnájgárdde AS

Søkere til Árran Mánnájgárdde AS må oppgi informasjon om barnets samiske bruk og språkferdighet.