Ro ro ro din båt, Marielund barnehage.
Ro ro ro din båt, Marielund barnehage.

Glimma

Trine Finvik Karlsen er pedagogisk leder på avdeling Glimma, som er barnehagens småbarnsavdeling for 1- og 2-åringene.

Avdeling Glimma: tlf. 908 43 682.

Kunstner fra Marielund barnehage

Tuva

Marit Brunvær, Trine Kvalvik og Vesna Tasic er pedagogiske ledere på avdeling Tuva. Tuva gir tilbud til 2 og 3 åringene.

Avdeling Tuva: tlf. 948 61 611

På tur med Marielund barnehage

Vetten

Dag Winsjansen og Vesna Tasic er pedagogiske ledere på avdeling Vetten.Vetten avdeling gir tilbud til 4 til 5-åringene.

Avdeling Vetten: tlf. 948 55 537

Bål i Marielund barnehage

Visjon og fokusområde

Barnehagens visjon er «Læring for livet» Det pedagogisk grunnsynet bygger på at «Hvert barn er unikt, og skal bli sett og møtt som den de er. Vi er en barnehage for alle». Barnehagens fokusområder er språk og sosial kompetanse.

Samarbeidsutvalg

Foreldrekontakter:

  • Anders Knutsen: andersolve@gmail.com, tlf 97 07 25 84
  • Nordis S. Tennes: ntennes@gmail.com,  tlf 92 22 12 31
  • Andreas Sørgård Olsen: andreas.sorgard.olsen@gmail.com,  tlf 97 59 37 16

Politisk representant: Linn B. Berntzen, vara: ikke valgt