Glimma

Trine Finvik Karlsen er pedagogisk leder på avdeling Glimma, som er barnehagens småbarnsavdeling for 1- og 2-åringene.

Avdeling Glimma: tlf. 908 43 682.

Kunstner fra Marielund barnehage

Tuva

Vesna Tasic er pedagogisk leder og Ambika Upadhaya er barnehagelærer. 

Avdelingen gir tilbud til barn i alderen 1 - 2/3 år.

Avdeling Tuva: tlf. 94861611.

På tur med Marielund barnehage

Vetten

Toril Finvik er pedagogisk leder. 

Gir tilbud til barn i alderen 2/3 - 4 år.

Avdeling Vetten: tlf. 948 55 537.

Ro ro ro din båt, Marielund barnehage.
Ro ro ro din båt, Marielund barnehage.

Klubben

Dag Winsjansen og Hans Kristian Hilling er pedagogiske ledere.

Klubben holder til i klubbhuset som ligger like ved barnehagen og gir tilbud til barn i alderen 4/5 - 6 år.

Avdeling Klubben: tlf. 90826497.

Bål i Marielund barnehage

Visjon og fokusområde

Barnehagens visjon er «Læring for livet» Det pedagogisk grunnsynet bygger på at «Hvert barn er unikt, og skal bli sett og møtt som den de er. Vi er en barnehage for alle». Barnehagens fokusområder er språk og sosial kompetanse.

Samarbeidsutvalg

  • Andreas Pedersen Sørgård – andreas.sorgard.olsen@gmail.com (Vetten)
  • Bendik Tunset – bendik.tunset@gmail.com (Glimma)
  • Thomas Høivaag – thomas@byggmesterhoivaag.no (Tuva)
  • Hanne Bakkeli – hanne.bkk@gmail.com (Klubben)