Tonje Marie Jakobsen

Om skolen

Ájluovta skåvllå - Drag skole er aktiv innen friluftsliv med mange overnattingsturer fra og med 4. klassetrinn. 1.- 4. trinn har uteskole en dag pr. uke. Hvert 3. år går elevene på 8.-10. trinn på en ukes fjelltur fra Vaisaluokta til Hellmobotn.

Skolefritidsordning/SFO

SFO-leder Ingunn Solstrøm.
Tlf: 995 41 951
E-post: ingunn.solstrom@hamaroy.kommune.no

Drag skoles Sverigetur 2023

På Drag skole er mestring av friluftsliv og fjelliv en naturlig del av opplæringa. Gjennom et tiårig løp deltar elevene på turer som blir stadig mer utfordrende desto eldre de blir. Etter hvert får elevene erfaringer som gjør dem i stand til å mestre den mest krevende turen - Sverigesturen - en vandring i grensetraktene fra Vaisaluokta i Sverige til Hellmobotn i Hamarøy, en strekning på ca 40 km. 

Når elevene går ut fra Drag skole vet de hvordan de skal pakke sekk, sette opp lavvo, behandle gnagsår og klare seg i øde områder uten mobildekning over flere dager. De har kanskje også lært å sette pris på stillheten og lydene som bare kan oppleves når den digitale verdenen bytter plass med fjell, skog og vidder. Over år har vi erfart at elevene våre opplever mestring og glede etter å ha deltatt på disse turene. Vi kan best beskrive denne mestringen som å vinne over seg selv og å bygge mental styrke. 

Se video fotograf Zdeno Dvorak har laget fra høstens fjelltur.