Tonje Marie Jakobsen

Om skole

Ájluovta skåvllå - Drag skole er aktiv innen friluftsliv med mange overnattingsturer fra og med 4. klassetrinn. 1.- 4. trinn har uteskole en dag pr. uke. Hvert 3. år går elevene på 8.-10. trinn på en ukes fjelltur fra Vaisaluokta til Hellmobotn.

Skoleåret 2019/2020 innføres læringsplattformen SKOOLER.

Skolefritidsordning/SFO

SFO-leder Ann Brattaker Urheim.
Tlf: 995 41 951