SFO flagg

Åpningstider

Skolefritidsordningen tilbys som et korttidstilbud og et heldagstilbud. Ved Oppeid skole holdes skolefritidsordningen stengt de to siste ukene i juli måned og den første uka i august. I løpet av året må barna ta ut 4 uker ferie, 3 uker sammenhengende som tas ut i de tre ukene som SFO har sommerstengt. SFO har 5 planleggings-og kursdager i løpet av året, da er SFO stengt og disse dagene kan avregnes på barnas ferie.

SFO Oppeid skole mamma pappa

Søke om plass

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for neste skoleår er 1. mars. Se søknadskjema nedenfor.

Betaling SFO

Heltidsplass: 2560 kr

Korttidsplass: 1750 kr

12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn.

Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. - 4. trinn.

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn.

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr 2 med heltidsplass i SFO. 

For barn nr. 3 osv gis det 25 % søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon: for barn med halvtidsplass gis det 25 % søskenmoderasjon. 

For barn nr 3 osv gis det 25 % søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon på hel plass eldste barn sett opp mot barnehagen: utgår på grun av gratis barnehage.

Søskenmoderasjon på halv plass eldste barn sett opp mot barnehagen: utgår på grun av gratis barnehage.