Generell informasjon

Dks skal være forankret i læreplanen for grunnskolen og de kunst- og kulturuttrykk som blir presentert skal holde høy kvalitet, både kunstnerisk og i formidlingen.

Dks omfatter: musikk, drama, dans, billedkunst, lokalhistorie, litteratur, film/media, arkitektur, friluftsliv, o.a.

Dette fordrer samarbeid mellom ulike aktører.

DKS-Hamarøy

Barn og unges møte med kunst og kultur skal bidra til egenutfoldelse og til å forstå og utvikle samfunnet rundt seg.

Alle elever i grunnskolen skal i løpet av sin skoletid møte profesjonelle kunstnere, lære om ulike kunst- og kulturuttrykk og bli kjent med og ta vare på sin lokale kulturarv.

Hver skole har en kulturkontakt som har ansvar for arrangementene ved egen skole, ta imot, notere og distribuere informasjon om og fra Den kulturelle skolesekken til aktuelle mottakere på skolen.

Lokal DKS-plan Hamarøy kommune-Hábmera suohkan fom 01.08.2020 kan lastes ned i pdf