Hvem samarbeider vi med?

Helsestasjonen samarbeider med:

 • Foreldre
 • Helsesøster 
 • Skole (Grunn -og videregående skole) og barnehager
 • Lege
 • Tannhelsetjeneste
 • Barne og Ungdoms Psykiatri (BUP)
 • Barnevern
 • Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) 
 • Hjemmetjenesten
 • Politi 
 • Frisklivssentralen
 • Miljøtjenesten i Hamarøy
 • Habiliteringstjeneste
 • Flyktningetjenesten

Lulesamisk språkkompetanse

Trenger du lulesamisk språkkompetanse ved konsultasjon? Ta kontakt med helsesykepleier i forekant av timen.