Hva er Feide og hvordan brukes det?

Feide står for Felles Elektronisk Identitet og kan brukes av elever, studenter og ansatte innenfor utdanning og forskning i Norge. Når en elev får en Feide-bruker, kan denne brukes til å logge på de fleste digitale læringsressursene i Norge. Eleven trenger altså kun å huske på et brukernavn og ett passord.

Hva er Office 365?

Office 365 er en samling med skybaserte apper og tjenester som f.eks fillagring, samhandling, e-post, skriveverktøy m.m.

Via Office 365 har elevene tilgang til OneDrive, Teams, OneNote, Word, Excel, Outlook og mye annet.

Hva gjør vi hvis eleven har glemt passordet sitt?

Dersom eleven glemmer passordet sitt kan IKT-veileder endre dette.

Hvis elevens konto låser seg, f.eks fordi passordet er tastet feil flere ganger, vil den låse seg opp igjen etter 20 min.

Hvordan får eleven brukerstøtte?

Elever på barneskolen (1. til 7.trinn) må gå via kontaktlærer, som igjen kontakter IKT-veileder ved skolen.

Elever på ungdomsskolen kan selv kontakte IKT-veileder ved å sende e-post til ikt-veileder@hamaroy.kommune.no. De må opplyse om navn, klasse, skole og hva problemet er. Det bør også legges ved et skjermbilde av problemet.

OBS: Foresatte kan ta kontakt med med kontaktlærer eller IKT-veileder for hjelp.

Hva skjer med den digitale enheten og det digitale elevarbeidet hvis en elev slutter i Hamarøy

Hvis en elev slutter i Hamarøysskolen må eleven levere inn den digitale enheten og medfølgende utstyr.

Alt som ligger lagret på den digitale enheten vil bli slettet, og eleven mister tilgang til skolekontoen i Office 365/Skooler. Det er derfor viktig at eleven går gjennom filene sine og lagrer det som skal tas vare på i andre lagringstjenester, f.eks privat OneDrive/Dropbox/minnepenn etc.

Har vi erstatningsansvar for den digitale enheten?

Foresatte er økonomisk ansvarlige for utstyret elevene låner fra skolen, det være seg bøker, nettbrett eller PC. Beløpet for et nettbrett eller en PC er større enn en bok, og det bekymrer nok enkelte.

Dersom en digital enhet blir ødelagt, vil rektor alltid måtte vurdere om det skal kreves erstatning. Det er her snakk om hærverk og uvøren bruk, ikke uhell eller ulykker. Elevens forutsetning for å håndtere utstyret og alderen på utstyret skal selvsagt tas i betraktning, og skolen er i dialog med hjemmet før eventuelt krav sendes. Beløpet vil uansett aldri beløpe seg på mer enn 5000 kr, jf. Lov om skadeserstatning §1-1 og 1-2. Vi anbefaler forøvrig foresatte å ta kontakt med deres forsikringsselskap for å innlemme den digitale enheten i innboforsikringen.

Hva gjør vi hvis en digital enhet og/eller lader blir borte eller ødelagt?

Dersom den digitale enheten og/eller laderen blir borte, er det i hovedsak foresatte som skal erstatte dette. Ved ødelagt utstyr er det rektor på skolen som vurderer erstatning i hvert enkelttilfelle sammen med kontaktlærer.

Dere melder fra om tapet/skaden via vårt digitale skadeskjema.

Skolen kjøper inn nytt utstyr fra våre leverandører, og dersom dere skal erstatte utstyret vil dere bli fakturert. Kontakt skolen dersom du har spørsmål.

Kan vi reparere knust skjerm selv?

Dersom skjermen blir knust på en digital enhet må dere ta kontakt med skolen. 

Må eleven ta den digitale enheten med hjem?

Vi krever ikke at eleven tar med seg sin digitale enhet hjem, men vi oppfordrer sterkt til dette og veldig mange ser fordelene ved at elevene jobber på samme digitale enhet både på skole og hjemme. Dersom det likevel ikke er ønskelig å ta med nettbrett eller PC hjem, må eleven ha tilgang til en digital enhet hjemme. 

Før eleven kan ta med sin digitale enhet hjem, må foresatte samtykke ved å signere og sende inn Kontrakt for lån av skolens digitale enheter 25.11.21.pdf

Hvordan skal den digitale enheten oppbevares på vei til og fra skolen?

Nettbrett og PC skal oppbevares i sekken, fortrinnsvis separat fra vannflasker og lignende.

Dersom det er utlevert egene vesker eller deksler, så skal dette benyttes i tillegg.

Får elevene hodesett?

Elever får utlevert hodesett i 1.klasse.

Hvordan ivaretas elevenes personvern?

Alle tjenester som brukes i Hamarøyskolen risikovurderes, og kommunen har databehandleravtaler med alle ressurser som behandler personopplysninger. Disse avtalene ivaretar elevenes personvern etter bestemmelsene i personvernforordningen (GDPR).

Hvordan hindrer dere at elevene har tilgang til ikke-barnevennlig innhold på internett?

Via styringssystemet for nettbrett har alle nettbrettene for elever og barnehage fått aktivert Apples web-filter, som hindrer barn og unge i å få tilgang til ikke-barnevennlige sider. Dette filteret fungerer uavhengig av hvilket nettverk nettbrettet er koblet til.

På skolen er den digitale enheten koblet til kommunens trådløse nettverk. Dette nettverket har begrensinger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel.

Hjemme bør dere koble den digitale enheten til deres private nettverk. Da er det ingen begrensinger utenom det dere har satt selv eller som er satt av deres nettleverandør. Vi anbefaler at dere tar kontakt med denne for å få hjelp til å begrense nettverket. Dere kan også benytte dere av en gratis tjeneste som heter OpenDNS for å sikre og filtrere nettverket hjemme.

Til tross for alle mulige filtre oppleves det at elever blir utsatt for uønsket innhold. Både skole og hjem må ha kontinuerlig fokus på nettvett, slik at de blir rustet til å håndtere situasjoner hvor de får treff på skadelig innhold. Les mer i veilederen til Utdanningsdirektoratet.

Må vi opprette Apple ID for å bruke nettbrettet?

Nei, fordi vi bruker et MDM (Mobile Device Management), trengs det ikke Apple ID på nettbrettene. Elevene kan heller ikke legge inn privat Apple ID.

Kan vi legge inn privat Apple ID på nettbrettet?

Nei, elever kan ikke legge inn privat Apple ID på nettbrettet. Fordi vi bruker et MDM (Mobile Device Management)-system til å styre nettbrettene, bruker vi ikke Apple ID i det hele tatt.

Hvordan installeres app-er på nettbrettet?

Hamarøyskolen bruker et MDM (Mobile Device Management) for å rulle ut app-er og innstillinger til nettbrettene. Noen app-er er forhåndsinstallerte på nettbrettet, andre kan installeres via firmaportalen som ligger på nettbrettet.

Elevene kan ikke installere andre app-er enn de som ligger i firmaportalen.

Kan vi laste ned app-er og programmer på private nettbrett?

Dersom dere ønsker å installere noen av appene eller programmene skolen bruker på private nettbrett, må dere selv kjøpe disse.

Unntaket er appene som hører til Office 365. Her kan elevene logge inn i Office 365 og laste ned appene på inntil 5 enheter pluss mobiltelefon.

Får vi tastatur til nettbrettene?

Erfaring tilsier at de fleste elevene velger å bruke tastaturet på skjermen. Skulle det likevel være særskilt behov for tastatur kan dere kontakte skolen, som vil gjøre en vurdering.

Hva slags utstyr følger med nettbrettet?

Når du får utdelt nettbrett, er det allerede satt på et deksel. Dekselet varierer fra skoleår til skoleår på grunn av innkjøpsordningene våre, men vi velger alltid deksel ut fra elevperspektiv. Dekselet skal med andre ord være støtsikkert og enkelt å håndtere.

Du får også utdelt lader til nettbrettet, og alle elever som begynner i 1.klasse får hodesett.

Ta godt vare på utstyret!

Overvåkes det elevene gjør på nettbrettet?

Via kommunens styringssystem kan kommunens IT-personell sjekke hvilke apper som ligger på det enkelte nettbrett, oppdatere apper og sende ut apper. De kan ikke se innholdet i de ulike appene.

Sikkerhetskopiering (bacbup) på nettbrettet?

Arbeid som skal tas vare på må lastes opp i OneDrive eller Teams.

Dersom noe ligger lokalt i en av appene på nettbrettet, kan vi ikke garantere at det blir gjenopprettet dersom det skjer noe med nettbrettet.

Kan vi laste ned app-er og programmer på private PC-er?

Dersom dere ønsker å installere noen av app-ene eller programmene skolen bruker på private PC-er, må dere selv kjøpe disse.

Unntaket er app-ene som hører til Office 365. Her kan elevene logge inn i Office 365 og laste ned app-ene på inntil 5 enheter pluss mobiltelefon.

Hvordan installeres app-er og programmer på PC?

PC-ene kommer ferdig konfigurert med program som vurderes av fagpersoner i kommunen, med fokus på læring og produksjon. Elevene er ikke administratorer på PC-en, og kan dermed ikke installere noe selv. I tillegg er det lagt inn noen begrensninger på hvilke innstillinger elevene kan endre på.

Elevene kan også bruke Store eller Firmaportalen for å installere app-er og programmer som er forhåndsgodkjente av kommunen.

Hva slags utstyr følger med PC-en?

Dersom PC-en du får utdelt ligger i en mappe, så skal denne benyttes. Mappa beskytter fra støt og skal alltid brukes når PC-en ligger i sekken.

Du får også utdelt lader til PC-en. Ta godt vare på alt utstyret!

Sikkerhetskopiering (backup) av PC

Elever må alltid lagre arbeidet sitt i OneDrive. Denne kan synkroniseres ned på PC-en så eleven ikke trenger å laste opp i nettleseren.

Dersom det lagres lokalt på PC-en kan vi ikke garantere at det blir gjenopprettet dersom noe skjer med PC-en.

Om artikkelen

Innholdet i denne artikkelen er lånt av Holmestrandskolen.