Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skole nyheter

Velkommen til skolestart

Snart er vi klare for et nytt år og vi planlegger oppstart i barnehager og skoler med forsvarlig smittevern. Barnehager og grunnskoler er på gult nivå i følge nasjonale retningslinjer. Voksenopplæring og videregående skole er på rødt nivå. De nasjonale helsemyndighetene har anbefalt massetesting for covid-19 før skolestart. Hamarøy kommune har vurdert at vi har et tilstrekkelig antall hjemmetester på lager slik at vi kan tilby dette. 

Happy Kids_vektor

Foreldreundersøkelse på Oppeid skole

Oppeid skole oppfordrer alle foreldre som har barn på skolen om å besvare foreldreundersøkelsen. Undersøkelsen er sendt ut på mail fra Oppeid skole med påførende link til undersøkelsen og brukernavn. Fristen for å svare på undersøkelsen er satt til 20. desember 2021. OBS: Dersom du/dere ikke har fått mail ring 90478377 så skal dette bli ordnet så fort som mulig.

Dronefoto av bygning til Badjesijda skåvllå - Oppeid skole

Elever har lært om gamme

I høst har 3. og 4. klassingene ved Oppeid skole lært om samisk bosetting og i denne sammenhengen utforsket hvordan en gamme (goahte) er bygd. 

Lager en detaljrik tegning av gammen. Foto: Oppeid skole

Innholdsrik turdag

Som en del av "Hamsun i skolen" har 3. klassingene ved Oppeid skole vært og besøkt Knut Hamsuns barndomshjem i Hamsund. 

3. klassingene ved Oppeid skole er på besøk i Knut Hamsuns barndomshjem. Foto: Oppeid skole

Solidaritetskafe på Oppeid skole

Småskolen og mellomtrinnet på Oppeid skole arrangerer solidaritetskafe torsdag 21.oktober 2021. Inntektene går til Foruts barneaksjon som i år går til India og årets TV-aksjon "Barn- ikke brud". 
Dronefoto av bygning til Badjesijda skåvllå - Oppeid skole

Ungdom og rus: dialogmøte med foresatte

Hamarøy kommune deltok i Ungdata-undersøkelsen 13-19 år (8.-10.klass) våren 2021. Oppeid skole og Innhavet oppvekstsenter har deltatt jevnlig annet hvert, og våren 2021 kom også Drag skole med. I vår ble det bestemt i samråd med FAU at alle foreldre skal få bedre informasjon om resultatene - og at foreldre skal få ta mer aktivt del i å fremme tiltak som kan gi enda bedre oppvekstsvilkår for ungdommene i kommunen vår. Derfor inviteres det nå til to foreldremøter.

Ungdom og Rus_Plakat

Påmeldingen til Beintøft 2021 har åpnet!

Nå er det igjen duket for Beintøft, Norges største gå-til-skolen-aksjon. Fra 30. august -24. september, skal barneskoleelever (1.-7. klasse) over hele Norge konkurrere mot hverandre om å komme seg til og fra skolen på den mest miljøvennlige måten. Vi ønsker å inspirere elevene til å gå, sykle eller ta kollektivt skolen. Slik blir det mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere og området rundt skolen blir tryggere. Det er gratis å delta og den tøffeste klassen vinner hele 30 000 kr.

Beintøft 2021. Foto: Miljøagentene

Berunsáddjim ja luonndoadnem Ájluovta skåvlån / Potesetting og naturbruk ved Drag skole

Dán gidá li skåvlå biebbmorutse læhkám sámeklássagij åvdåsvásstádus, ja juo åvddål gå muohta suttaj de álgadijma kåmpåsterikprossessav bokashivuoge baktu. Kåmpåstav jávijma ednamij, ja nav ednambakterijja barggagåhtin. Suohtas prosæssa l læhkám, ja boados dassta le tjáhppis ja buojdes mullde. Happsám lip, giedaj dåbddåm, ja vásedam lip gåktu biebbmorutse miesská ednamin – gånná mádo nav soapptsu!

Denne våren har samiskklassene på småtrinn ved Drag skole hatt ansvar for matavfallet på skolen, og allerede før snøen forsvant startet vi en komposteringsprosess etter bokashimetoden. Komposten ble så satt i kontakt med jordbakterier utover våren. Det har vært en artig prosess, der resultatet har blitt feit og svart matjord. Vi har luktet, kjent med fingrene, og fått erfare at matrester brytes ned til jord – som meitemarken stortrives i!

Potesetting Drag skole 5
1 | 2 | 3