Drag - Tysfjord ASVO AS

Tysfjord ASVO er tiltaksarrangør for NAV og har som hovedmål å utvikle menneskets muligheter. Oppgaven er å gi personer med en eller annen form for yrkeshemming muligheter til å delta i et aktivt yrkesliv. Selskapets formål er å drive arbeidstrening, praktisk opplæring, produksjon og tjenesteytende arbeid. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte.

Tysfjord ASVO_225x40.png

Hamarøy Vekst

Hamarøy Vekst tilbyr arbeidstrening og tilrettelagte arbeidsplasser i samarbeid med NAV. De selger gartner- og servicetjenester, produserer ved, og driver butikk med brukte bøker, gaver og helsekost og driver bruktbutikk.

Hamarøy Vekst AS.png