Kjøp fiskekort

Sagvatnan Grunneiarlag

Rema 1000 selger fiskekort for Sandnesvatnet, Strindvatnet og Rotvatnet.

Perfish.no og Rema 1000 selger fiskekort for Sagfossen.

Fiskekort kjøpt for Statsgrunn i Hamarøy kan brukes i Sandnesvatnet, Strindvatnet og Rotvatnet, men fisker må innhente gratis fiskekort til Sagvatnan Grunneiarlag på Rema 1000 for Sagvatnan Grunneiarlag. Fikser betaler depositum som fås tilbake etter innlevert fangstrapport. Fisker må ha grunneieralget sitt fiskekort pga pålagt fangstrapportering fra disse vannene.

Sandnesvatnet, Strindvatnet, Rotvatnet og Sagfossen er lakseførende (anadrome).

 

Innhavet Grunneierlag og Hellandsberg Grunneierlag

Kortsalg via Vipps og Notvatn Camping for lagenes område. Fiskekort for Litjvatnet, som er anadrom, er på Hamarøy Hotell.

 

Varpavassdraget Grunneierlag

Kortsalg på Drag Landhandel og hos Perfish.no.

Varpa, Kvannvatnet og Mellomvatnet er anadrome vann.

 

Ulvsvåg grunneierlag

Fiskere kan kjøpe fiskekort hos Perfish.no.

 

Ytre Hamarøy Grunneierlag

Kortsalg blant annet på Skutvik Handel og Ness Camping, samt kortsalg hos Perfish.no.

Straumvatnvassdraget, Åslivassdraget, Lilandsvassdraget og Steinslandsvassdraget er anadrom.

 

Statskogs Norgeskort for innlandsfiske

Fiskeforening i Hamarøy

Hamarøy- Jeger og Fiskeforening
Kontakt: Henry Bratli (tlf. 934 04 827)

Sagvatn Jeger- og Fiskeforening
Kontakt: Bengt Jensen (tlf. 906 46 781)