Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten. Hjemmesykepleie ytes til personer som har nødvendig behov for medisinsk behandling og/eller pleie og omsorg.

Tekniske hjelpemidler - utlån

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.