Dragstunet omsorgssenter

Dragstunet består av både omsorgsboliger og avlastningsboliger. Det ligger i sentrum av Drag, nært butikken. Dragstunet består av to boligkomplekser. I den ene byggningen er det seks omsorgsboliger og to avlastningsboliger med fellesstue og kjøkken. Den andre byggningen består av åtte omsorgsboliger. Alle omsorgsboligene har egne uteboder.

Tlf: 48 29 46 05
Adresse: Granitveien 6, 8270 Drag

Storjord omsorgsboliger

Det er syv omsorgsboliger på Storjord. Disse ligger nært turistsenteret og butikken.  Alle boligene har egne uteboder.

Tlf: 90 17 74 32/ 99 51 89 76
Adresse: Skogvollhågen 1, 3,  8275 Storjord 

Innhavet eldreboliger

Tlf. 97 16 05 80
Adresse: Helmer Fjelds vei 13,  8261 Innhavet

Bosentret Oppeid

Tlf. 902 54 850
Adresse: Dr Kalstads vei 10, 8294 Oppeid