Hva er forebyggende hjemmebesøk?

Forebyggende hjemmebesøk er et tilbud om råd og veiledning som gis til friske hjemmeboende eldre som ikke mottar tjenester fra kommunen utover trygghetsalarm og hjelpemidler. Hensikten med besøket er å ha en samtale om helse og hverdagsliv. Du vil få informasjon om ulike tilbud og aktiviteter i kommunen som kan være aktuelle for deg.

Forebyggende hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og kan bidra til at man kan leve aktive og selvstendige liv også ved helseutfordringer. Tilbudet skal bidra til å motivere og inspirere til å mestre egen hverdag i egen bolig.

Hvem kommer på besøk?

Forebyggende Team (FT) er en tverrfaglig gruppe, som består av flere faggrupper, men i selve teamet som kommer på besøk er det to personer. Det er i første rekke Laila Vatn og Katarina Eidissen som gjør avtaler med deg om et hjemmebesøk. Der det er ønskelig kan samisk helsekontakt og evtuelt pårørende være med. 

«For meg som til daglig jobber med tildeling av helse- og omsorgstjenester ved Tildelingskontoret så besøker vi mange gjennom et år. De erfaringene vi gjør oss gjennom disse besøkene ønsker jeg å kunne bruke i møte med deg som senior», sier Katarina Eidissen, saksbehandler på Tildelingskontor.  

«Håper du ønsker oss på besøk, og både ergoterapeut Laila Vatn og jeg gleder oss til å møte deg», legger Katarina til.  

Hva snakker vi om?

Forebyggende Team benytter en nasjonal samtaleguide som utgangspunkt under besøket. Her snakker vi først og fremst om hva som er viktig for deg i ditt liv? Samtaleguiden er et verktøy vi benytter for å kunne sikre et godt grunnlag for samtalen. Ulike temaer er for eksempel: egenopplevelse, ernæring, helse, deltakelse, hjelpemidler, sikkerhet i hjemmet osv.  

Vi skal gi informasjon om aktuelle tilbud for deg som finnes i kommunen, på Frisklivssentralen eller gjennom frivillige organisasjoner.  

Ta kontakt med oss og meld interesse!

E-post: FT@hamaroy.kommune.no 

Telefon: 941 32 515 (servicekontoret) 

Forebyggende team vil ta kontakt med deg på telefon for å bli enige om et mulig tidspunkt for besøket. 

Tjenesten er gratis.