Nettverk og filter

Via styringssystemet for nettbrett har alle nettbrettene for elever og barnehage fått aktivert Apples web-filter, som hindrer barn og unge i å få tilgang til ikke-barnevennlige sider. Dette filteret fungerer uavhengig av hvilket nettverk nettbrettet er koblet til.

På skolen er den digitale enheten koblet til kommunens trådløse nettverk. Dette nettverket har begrensinger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel.

Hjemme bør dere koble den digitale enheten til deres private nettverk. Da er det ingen begrensinger utenom det dere har satt selv eller som er satt av deres nettleverandør. Vi anbefaler at dere tar kontakt med denne for å få hjelp til å begrense nettverket. Dere kan også benytte dere av en gratis tjeneste som heter OpenDNS for å sikre og filtrere nettverket hjemme.

Til tross for alle mulige filtre oppleves det at elever blir utsatt for uønsket innhold. Både skole og hjem må ha kontinuerlig fokus på nettvett, slik at de blir rustet til å håndtere situasjoner hvor de får treff på skadelig innhold. Les mer i veilederen til Utdanningsdirektoratet.

Erstatning

Foreldre er økonomisk ansvarlige for utstyret elevene låner fra skolen, det være seg bøker, nettbrett eller PC. Beløpet for et nettbrett eller en PC er større enn en bok, og det bekymrer nok enkelte.

Dersom en digital enhet blir ødelagt, vil rektor alltid måtte vurdere om det skal kreves erstatning. Det er her snakk om hærverk og uvøren bruk. Elevens forutsetning for å håndtere utstyret og alderen på utstyret skal selvsagt tas i betraktning, og skolen er i dialog med hjemmet før eventuelt krav sendes. Beløpet vil uansett aldri beløpe seg på mer enn 5000 kr, jf. Lov om skadeserstatning §1-1 og 1-2. Vi anbefaler forøvrig foresatte å ta kontakt med deres forsikringsselskap for å innlemme den digitale enheten i innboforsikringen.

Dersom foreldre velger å ikke skrive under kontrakt, så er de selv ansvarlige for at elevene har tilgang til det de digitale verktøyene elevene trenger hjemme for å kunne gjøre skolearbeidet.

Utlån og hjemlån

Før elevene kan ta i bruk sin digitale enhet, må foresatte samtykke i utlånsavtalen.

Vi oppfordrer i sterkeste grad til at elevene tar med seg den digitale enheten hjem, da dette etter hvert er det viktigste læringsverktøyet for elevene. For at eleven skal kunne ta med sin digitale enhet hjem, må foresatte samtykke i dette ved å skrive under på en kontrakt:.

Nettbrett

Alle elever på Innhavet og Oppeid, fra 1. til 4.trinn får utlevert en Apple iPad med deksel og lader. iPad-en kommer ferdig konfigurert med apper som vurderes av fagpersoner i kommunen, med fokus på læring og produksjon.

Det er dessuten en firmaportal på iPad-en hvor eleven selv kan installere apper som er forhåndsgodkjente av kommunen.

 Det er ikke mulig å legge inn privat Apple ID på iPad-en. Dersom dere ønsker noen av appene skolen bruker på deres egne nettbrett, må dere selv kjøpe disse.

Bærbar PC

Alle elever på Innhavet og Oppeid, fra 5 til 10. trinn har egen bærbar PC.
På Drag har alle elever fra 1. til 10. trinn egen bærbar PC.

PC-ene kommer ferdig konfigurert med program som vurderes av fagpersoner i kommunen, med fokus på læring og produksjon. Elevene er ikke administratorer på PC-en, og kan dermed ikke installere noe selv. I tillegg er det lagt inn noen begrensninger på hvilke innstillinger elevene kan endre på.

Elevene kan også bruke Store eller Firmaportal for å installere apper og programmer som er forhåndsgodkjente av kommunen.

Om innholdet

Innholdet i denne artikkelen er lånt av Holmestrandskolen.