Om tjenesten

Aktiviteter som kan tilbys:

 • Sang og musikk.
 • Høytlesing.
 • Håndarbeid.
 • Baking og tilberedning av enkle måltider.
 • Spill aktivitet inne og ute.
 • Uteaktiviteter som samling ved bålpanna og hagearbeid.
 • Filmvisning.

Dagtilbudet i Hamarøy vil i første omgang foregå på Hamarøy Bygdeheim på Oppeid og i lokaler på Drag.

Aktiviteter vil være tilpasset den enkelte bruker og gruppas sammensetning. Det vil serveres kaffe/te og enkel mat.

Målgruppe

Hjemmeboende eldre med demens eller andre helsemessige utfordringer.

Vilkår

 • Du må kunne delta på aktiviteter på dagtilbudet.
 • Du må kunne reise deg selv og gå korte strekninger.
 • Kommunen vil gjøre fortløpende faglige vurderinger i forhold til om du kan nyttiggjøre deg av tilbudet.

Praktisk informasjon

 • Smittevernoverlege vil involveres for enkeltvurdering før vedtak, ved påvist smittsomme sykdommer som kan påvirke andre.
 • Tjenesten tildeles hovedsaklig etter geografisk område.
 • Det vil ikke være mulighet for å oppbevare hjelpemidler på dagtilbudet.

Transport

Kommunen oppfordrer brukere til å søke om TT-kort.

Kommunen kan være behjelpelig med å finne frivillige som kan stå for transport mot kjøregodtgjørelse.

Dagaktivitetstilbudet omfatter ikke

 • Oppgaver du selv kan ivareta.
 • Transport og følge til lege og/eller andre undersøkelse.
 • Transport og følge til tannlege, frisør eller innkjøp.

Pris for tjenesten

Det tas egenandel for dagaktivitetstilbud ref. betalingsregulativ. Det sendes samlet regning etterskuddsvis en gang per måned. Dersom dagaktivitetstilbud innvilges som avlastningstiltak, kreves ikke egenbetaling for tjenesten.

Samarbeidspartnere

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • Vi legger kommunens etiske retningslinjer til grunn i vår virksomhet.
 • Vi vil vise respekt for deg og din livssituasjon.
 • Taushetsplikten overholdes.

Hva forventes av deg?

 • Du/din representant melder ifra dersom behovet for tjenesten endres.
 • Du/din representant gir beskjed snarest mulig dersom tildelt plass ikke skal benyttes.
 • Du/din representant er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som tas med til dagtilbudet og tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Du/din representant gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.