SFO flagg

SFO

Leder Hege Pettersen

Tlf. SFO: 476 48302

Borg Vikingleirskole

Leirskole

Hamarøy kommune sender sine elever på leirskole ei uke mot slutten av 7. klasse. Kommunen har avtale med Borg Vikingleirskole, Vestvågøy om dette tilbudet. Les mer på www.vikingleirskole.no.

Modell_kai2

Inkluderende læringsmiljø

Skolen arbeider svært mye med temaet inkluderende læringsmiljø. Elevenes trygghet og trivsel ligger i bunnen for all aktivitet på skolen, og skal danne utgangspunkt for gode læringsvilkår for den enkelte.

Noen handlinger og aktiviteter ligger inne i skolens faste rutiner, noe endres/kommer til i samhandling mellom alle aktørene i skolen fortløpende:

 • Tema på pl.leggingsdag for alle ansatte, og i elevsamtaler og kontaktmøter i løpet av året
 • Faste rutiner for avdekking, varsling og tiltak ved uønsket adferd og uønskede situasjoner. Jevnlig repetisjon blant ansatte og elever.
 • Fokus i alle klasser, i kollegiet, og i samarbeid med foresatte
 • Fadderordning, Ungt ansvar - voksen tilstedeværelse
 • Kartlegging sosialt læringsmiljø i klasser:
  -Klassegjennomgang oktober-november hvert år, med gj.gang av utfordr. og tiltak
  -Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn desember, med gj.gang av utford. og tiltak
  -Gjennomføring av Spekter for 4.-10. klass før høstferien og før påske på våren. Dette med Sosiogram
 • Ny Handlingsplan mot mobbing kommer i løpet av høsten 2024, i hht ny opplæringslov. 
Voksenopplæring

Voksenopplæring

Opplæringen av voksne flyktninger foregår i regi av Oppeid skole. Undervisningen holdes i et eget bygg nær skolen, og er inndelt i fire klasser. Tilbudet gjelder norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere som har rett og plikt til slik undervisning. Les mer på Voksenopplæring sin side.