Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS har i dag plikt til å delta i 300 timer opplæring og må påregne seg en kostnad til kurs, bøker og prøvekostnader.

Innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse som nevnt i § 28 har plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Plikten til opplæring inntrer når oppholdstillatelsen innvilges, eller ved ankomst til Norge for personer som har fått innvilget oppholdstillatelse før innreise.

Alderen da oppholdstillatelsen ble innvilget er avgjørende for om personen omfattes av første eller tredje ledd. Retten og plikten opphører ved fylte 67 år.

At man har rett til opplæring, innebærer at man får opplæringen gratis.

Personer som har rett til å fullføre introduksjonsprogrammet etter § 9 andre ledd, har også rett til å fullføre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap.

Fra høsten 2022 tilbys det et 300 timers norsk- og samfunnskunnskapskurs for arbeidsinnvandrere som har plikt til slik undervisning.

Om voksenopplæringen

Deltakerne ved Oppeid VO har hovedsakelig vært flyktninger fra Somalia, Eritrea og Afghanistan, men vi har også deltakere fra Colombia, Brasil, Filippinene, Thailand og Ukraina. 

Flere av deltakerne har norskopplæring som en del av introduksjonsordningen. Mange av disse er dessuten familiegjenforente.

Nivåer

Organiseringen:

  • A1: Undervisningen omfatter norsk med samfunnskunnskap, samt litt engelsk, naturfag og matematikk. Mål: Kan lese en kort, forberedt tekst og føre en enkel samtale.
  • A2: Undervisningen omfatter videre norsk med samfunnskunnskap, samt engelsk, naturfag og matematikk. Mål: Kan framføre en kort, innøvd, enkel presentasjon om et kjent tema og føre en noe lengere samtale.
  • B1: Undervisningen omfatter videre norsk med samfunnskunnskap, samt engelsk, naturfag og matematikk. Mål: Kan framføre en forberedt, enkel presentasjon om et kjent tema innenfor eget fagfelt. / Kan fremføre en klar, forberedt presentasjon, samt kommunisere mer avansert.

For alle nivåene vil det bli gjennomført norskprøve.

Samfunnskunnskapsprøven trenges bare å bestå en gang.

Norsk-kurs for arbeidsinnvandrere

Arbeidsinnvandrere med plikt må søke om norskkurs på 300 timer. Last ned søknad i pdf. Se søknad/krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller enkelttimer for øving/praktisering av språket (uten plikt). Dette avtales med skolen.

Søknader behandles fortløpende fra skolestart. Se skolerute.

Undervisningen legges til tirsdager og torsdager med hele eller halve dager etter avtale på dagtid.

OBS: Ved mange søkere, kan det kan regnes med ventetid for ledig plass.

Kostnader for arbeidsinnvandrere

Faktura blir tilsendt fra kommunen og betales forskuddsvis.

Kostnad pr. timer (uten plikt): kr 70,-

Bøker og kopier: kr 1200,-

Norsk med samfunnskunnskap 300 timer (plikt): kr 5000,-. OBS: forbehold om prisøkning

Norsk -og samfunnskunnskaps- /statsborgerprøven er gratis første gang.

Norskprøven:

  • Skriftlig: (lese, lytte og skrive) kr 300,-
  • Muntlig: kr 300,-

Samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven: kr 300,-
 

Søknaden kan sendes via E-post eller vanlig postadresse: sander.ediassen@hamaroy.kommune.no

eller postadresse:
Oppeid skole
Voksenopplæringen
Marie Hamsuns vei 3
8294 Hamarøy