Maling Innhavet bhg

Om barnehage

Barnehageåret 2019/2020 starter vi med 5 barn i alderen fra 1-3 år og 3 barn i alderen 3-5 år. Vi organiserer oss i to grupper. En gruppe for de minste og en for de største.

Barna som er på SFO kommer til oss i barnehagen etter skoletid.

Dette gjør vi:

 • Introduksjonsbrev
 • Daglig kontakt ved bringing og henting
 • 2 foreldresamtaler i året og ellers etter ønske og behov.
 • 2 foreldremøter i året

Sosiale sammenkomster:

 • Åpen dag på høsten
 • Lyslykteverksted
 • Foreldrekaffe – høst og vår
 • Påskelunsj
 • Sommerfest
 • Avslutning for 6-åringene med familie
 • Dugnad
Lær og lek Innhavet bhg

Pedagogisk grunnsyn

”Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling og bærekraftig utvikling, livsmestring og helse (R-17, s. 7)”. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver legger grunnlaget for vårt verdigrunnlag.

 • Det skal være plass til masse omsorg og nærhet.
 • Se barnet fra sitt ståsted – barneperspektivet, som skal gi oss større forståelse av hvordan barn tenker.
 • Barn som lykkes i samspill med andre, har de beste mulighetene for læring og utvikling.

Barnehagefakta

Se nøkkeltall for Innhavet oppvekstsenter avdeling barnehage på www.barnehagefakta.no.